loader image
Αρχική  /  Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Ιστορικό:

Η Αειφόρος Τεχνική ΕΠΕ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 από τους Κωνσταντίνο και Αλέξανδρο Αλεξανδρίδη, μηχανικούς με μακροχρόνια εμπειρία στις τεχνολογίες μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου.

Αρχικός στόχος των δραστηριοτήτων της εταιρείας ήταν η μεταφορά του ερευνητικού πλούτου που υπάρχει στον τομέα της Βιοενέργειας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής, ενόψει και των επιταγών της αποτελεσματικής περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης. 

Οι δύο κύριοι άξονες στους οποίους επικεντρώθηκε αρχικά η ερευνητική και κατασκευαστική δραστηριότητα της εταιρείας ήταν η αναερόβια χώνευση βιομάζας και η συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Βεβαίως, στις σύνθετες μονάδες παραγωγής έπρεπε να ενσωματωθούν διάφορες πρόσθετες και επικουρικές λειτουργίες όπως η συλλογή, αποθήκευση και προεπεξεργασία της βιομάζας τροφοδοσίας, η επεξεργασία, ενδιάμεση αποθήκευση και διάθεση του υπολείμματος, η επεξεργασία (αποθείωση, αφύγρανση, συμπίεση) του βιοαερίου πριν από την εισαγωγή στην μηχανή συμπαραγωγής καθώς και πολυάριθμες εγκαταστάσεις ασφαλείας έναντι υπερπιέσεων, υπερθερμάνσεων και διαρροών άκαυστου μεθανίου στην ατμόσφαιρα.

Με αυτούς τους στόχους, η εταιρεία ασχολήθηκε την 10ετία 2010 – 2020 με ολοκληρωμένα έργα βιοαερίου – ηλεκτροπαραγωγής με υψηλές βιολογικές και ενεργειακές αποδόσεις. 

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας, είχε διαπιστωθεί διεθνώς ότι η επιλογή της παραγωγής Βιομεθανίου αντί της ηλεκτροπαραγωγής όχι μόνο ήταν υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, αλλά επιπλέον είχε μεγαλύτερη συμβολή (περίπου 4 φορές) στην περιστολή των αερίων θερμοκηπίου. Όμως χρειάστηκε η πρόσφατη κλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου για να οδηγηθούν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ορίσουν την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων βιομεθανίου ως ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης στην προμήθεια του φυσικού αερίου (REPowerEU). 

Η Αειφόρος Τεχνική, προσδοκώντας ότι  σύντομα η ανάγκη αυτή θα αναγνωριστεί από την Ελληνική πολιτεία που θα καθορίσει τα μέτρα και το θεσμικό πλαίσιο στήριξης του Βιομεθανίου, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την παραγωγή και διάθεση του βιομεθανίου στην αγορά. 

Με  εφόδιο την συσσωρευμένη εμπειρία στην οργάνωση, κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο, η Αειφόρος Τεχνική αναπροσανατολίζει και διευρύνει το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της στην παραγωγή Βιομεθανίου (ανανεώσιμου φυσικού αερίου) ως τελικού προϊόντος, διαφοροποιώντας τόσο τις μεθοδολογίες παραγωγής (στην αναερόβια χώνευση προστίθενται η αεριοποίηση και η μεθανοποίηση) όσο και στους τομείς τελικής χρήσης του βιομεθανίου (στην ηλεκτροπαραγωγή προστίθενται οι μεταφορές, η θέρμανση και η βιομηχανία).

Τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής των αερίων δεν έχουν την πυκνότητα αυτών του ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η μεταφορά προς τις καταναλώσεις του νέου ενεργειακού προϊόντος (Βιομεθανίου). Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται ποικίλλες μέθοδοι μεταφοράς (έγχυση σε δίκτυα μεταφοράς, έγχυση σε δίκτυα διανομής, χερσαία μεταφορά σε συμπιεσμένη μορφή, μεταφορά σε υγρή φάση κλπ). Στους τομείς αυτούς, η Αεφόρος Τεχνική, χαρη στην 30ετή πείρα των στελεχών της στη διακίνηση Φυσικού Αερίου, προτείνει και υλοποιεί τις εκάστοτε πιό πρόσφορες λύσεις παραγωγής – διακίνησης Βιομεθανίου. Στις τελευταίες περιλαμβάνονται πρωτοποριακοί συνδυασμοί μεταφοράς και αποθήκευσης συμπιεσμένου (Bio-CNG) και υγροποιημένου (Bio-LNG) βιομεθανίου.

Προοπτικές - Επιμέρους στόχοι

Η βασική προοπτική που υπηρετεί η Αειφόρος Τεχνική είναι η μετάβαση στο Βιομεθάνιο, ένα ενεργειακό προϊόν που εξ ορισμού έχει υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και ως εκ τούτου χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, τα έργα βιομεθανίου επιδιώκεται να έχουν υψηλούς βαθμούς απόδοσης και αποτελεσματικότητας, έτσι ώστε το παραγόμενο Βιομεθάνιο να καταστεί ευθέως ανταγωνιστικό προς το ορυκτό Φυσικό Αέριο. Το Βιομεθάνιο, μαζί με το Υδρογόνο, θα είναι τα βασικά ανανεώσιμα αέρια που σε βάθος 30ετίας θα υποκαταστήσουν το Φυσικό Αέριο στις περισσότερες χρήσεις του.

Η κατασκευή νέων μονάδων Βιομεθανίου ή η μετατροπή υπαρχουσών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής δεν περιορίζονται στις βασικές παραγωγικές διαδικασίες που είναι η αναερόβια χώνευση και ο διαχωρισμός του μεθανίου (αναβάθμιση).

Για την  αποτελεσματικότητα – οικονομικότητα – περιβαλλοντική συμβατότητα των μονάδων καλό είναι να περιλαμβάνονται πρόσθετες διεργασίες – βοηθητικές λειτουργίες, όπως:

N

Αξιοποίηση παραπροϊόντων (θερμική ενέργεια, λιπάσματα – εδαφοβελτιωτικά, βιογενές διοξείδιο του άνθρακα).

N

Παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής, θερμικής) ιδιοκαταναλώσεων χαμηλού κόστους

N

Καθαρισμός βιοαερίου και βιομεθανίου από προσμίξεις (polishing)

N

Εσωτερική εξοικονόμηση ενέργειας.

N

Δημιουργία πολλαπλών συνεργειών με τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα που συμβάλλει στην κυκλική οικονομία και την αύξηση της απασχόλησης.

N

Απεξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες.

N

Αξιοποίηση πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες ΑΠΕ.

N

Σύνδεση με παραγωγή – αξιοποίηση άλλων ανανεώσιμων αερίων (Υδρογόνο, e-Μεθάνιο)

Πρόκειται για εξελίξεις αναμενόμενες μέσα στην 10ετία που διατρέχουμε, που θα συμβάλουν μαζί με τις άλλες ΑΠΕ στην πλήρη απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050.

Δημοσιεύσεις φορέων:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress