loader image
Αρχική  /  Δραστηριότητες  /  Συνδεσιμότητα μονάδων Βιομεθανίου στα δίκτυα

Συνδεσιμότητα μονάδων Βιομεθανίου στα δίκτυα

Η ιστορία του Βιοαερίου-προς-ηλεκτρισμό που αναπτύχθηκε την προηγούμενη δεκαετία δεν στερούνταν οικονομικής ενίσχυσης και η ηλεκτροπαραγωγή από Βιοαέριο θα μπορούσε να είναι πολλαπλάσια αυτής που έχουμε σήμερα. Η βασική τροχοπέδη στην ανάπτυξη ήταν η πρόσβαση στο δίκτυο, όπου ο βασικός φορέας από τον οποίο εξαρτιόταν η σύνδεση (ο ΔΕΔΔΗΕ) πρόβαλε πεισματικά εμπόδια, τα οποία δεν αντέχουν σε καμία τεχνική κρίση (κορεσμός δικτύου λόγω Φωτοβολταϊκών, χωρητικότητα τοπικών δικτύων, ρεύμα βραχυκύκλωσης, προαπαιτούμενη ΑΕΠΟ κλπ.). Και αυτά στο δίκτυο μέσης τάσης που πρακτικά φθάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το δε κόστος σύνδεσης δεν ξεπερνά κατά κανόνα το 2-3% της αξίας της επένδυσης.

Οι επιλογές για την σύνδεση των μονάδων Βιομεθανίου με την κατανάλωση είναι:

  1. Για τις μονάδες βιομεθανίου που βρίσκονται ή σχεδιάζεται η χωροθέτησή τους κοντά στο δίκτυο μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ, η σύνδεση μπορεί να γίνεται στο σύστημα υψηλής πίεσης (περίπου 70 Bar).
  2. Σε περιοχές όπου η σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ είναι ατελέσφορη, οι μονάδες βιομεθανίου (υπάρχουσες ή προγραμματιζόμενες) θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν δίκτυα που αναπτύσσουν εταιρείες διανομής. Οι συνδέσεις αυτές κατ΄αρχήν θα γίνονται στα δίκτυα μέσης πίεσης, χωρίς να αποκλείεται η σύνδεση στα δίκτυα χαμηλής πίεσης.
  3. Οι μονάδες Βιομεθανίου έχουν την δυνατότητα φόρτωσης βυτιοφόρων συμπιεσμένου μεθανίου για παραδόσεις τόσο σε σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων όσο και στα δίκτυα όπου θα επιλεγεί αυτή η μεθοδολογία μεταφοράς (ενδεικτικά: Γιαννιτσά, Βέροια, Ορεστιάδα, Γρεβενά). Πρόκειται για το ένα είδος «εικονικών» αγωγών.
  4. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην μεταφορά του Βιομεθανίου σε υγροποιημένη μορφή σε κρυογενικές συνθήκες. Πρόκειται για μια πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες της Ευρώπης με κύριους αποδέκτες προς το παρόν τις θαλάσσιες μεταφορές και τα βαρέα οχήματα. Η προσθήκη της προοπτικής τροφοδοσίας των Ιωαννίνων και ενδεχομένως πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας (προσωρινά μέχρι την επέκταση του αγωγού της Δυτικής Μακεδονίας) έρχεται να αυξήσει τον αριθμό των συστημάτων που ήδη έχουν αναγγελθεί ως υποψήφια για τροφοδοσία με ΥΦΑ: Ηγουμενίτσα,Άρτα, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργος, Καλαμάτα, Σπάρτη. Οι εν λειτουργία μομάδες Βιοαερίου ήδη έχουν σοβαρό πλήθος στις περιοχές που θα εξυπηρετηθούν με ΥΦΑ και βρίσκονται σε πολύ μικρότερες αποστάσεις από τον ΣΦΒΟ της Ρεβυθούσας, μειώνοντας το κόστος μεταφοράς (αριθμός οχημάτων, λειτουργικό κόστος, καύσιμα) κατά τουλάχιστον 70%. Ένα δε πρόσθετο πλεονέκτημα την εικονικών αγωγών που βασίζονται στο ΥΦΑ είναι η δυνατότητα μακροχρόνιας αποθήκευσης του προϊόντος στις δεξαμενές υποδοχής των εξυπηρετούμενων πόλεων, εξασφαλίζοντας έτσι για τις μονάδες παραγωγής την επιθυμητή σταθερή παραγωγή, ανεξαρτήτως εποχικών διακυμάνσεων της κατανάλωσης.
  5. Τέλος, η πρακτική της μεταφοράς σε υπερσυμπιεσμένη (250 bar) ή υγροποιημένη μορφή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την τελική έγχυση στα διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταφοράς ή διανομής στις περιπτώσεις όπου η άμεση σύνδεση μέσω φυσικών αγωγών δεν είναι οικονομικά βιώσιμη λόγω απόστασης των παραγωγικών μονάδων από τα πλησιέστερα διαθέσιμα σημεία σύνδεσης των δικτύων. Στην περίπτωση αυτή ουσιαστικά μιλάμε για υβριδικούς αγωγούς μεταφοράς.

Η εταιρεία Αγρομεθάνιο Ελλάδος Α.Ε., σε συνεργασία με κατασκευαστές – προμηθευτές εξοπλισμού μεταφοράς μέσω φυσικών ή «εικονικών» (μεταφορά με βυτιοφόρα) αγωγών, μπορεί να προτείνει και να μελετήσει την πλέον πρόσφορη για την θέση της μονάδας λύση.

Αγρομεθάνιο ΕΛΛΑΔΟΣ:

Στόχος των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι η μεταφορά του ερευνητικού πλούτου που υπάρχει στον τομέα αυτό σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής, ενόψει και των επιταγών της αποτελεσματικής περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης.